Ubezpieczenie OC

Każdy radca prawny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.  Wysokość podstawowej sumy ubezpieczenia dla każdego zdarzenia wynosi obecnie 100.000 euro, czyli ponad 400.000 złotych.

Powyższe daje pewność jego klientom, że w razie błędów w prowadzeniu spraw, w wyniku których klient przegra swoją sprawę, ma on prawo do uzyskania stosownego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla prawników to istotny element ochrony zawodowej, który gwarantuje klientom bezpieczeństwo i pewność. Ubezpieczenie OC prawnika obejmuje wszelkie potencjalne szkody finansowe, jakie klient może ponieść w wyniku błędu lub zaniedbania popełnionego przez prawnika w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Korzyści dla klienta z takiego ubezpieczenia wynikają z poczucia pewności, że w przypadku ewentualnych strat, błędów czy niedopatrzeń, mają dostęp do odszkodowania i rekompensaty, co przyczynia się do budowania zaufania i komfortu w relacji prawnik-klient.