Mediacje

Kancelaria prowadzi również mediacje.

Radca prawny Grzegorz Bienias wpisany jest na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Jeśli chcesz skorzystać z mediacji, zawrzeć ugodę przed mediatorem, koniecznie poinformuj o tym przed uzyskaniem porady prawnej w swojej sprawie.

Skorzystaj z profesjonalnych usług mediacji prawnej! Oferujemy efektywne i rozwiązania oparte na porozumieniu.

Specjalizuję się w mediacji prawniczej, która stanowi alternatywę dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Jako neutralna i bezstronna osoba trzecia, pomogę Ci osiągnąć porozumienie i zakończyć konflikt zgodnie z Twoimi interesami.

Czym zajmuje mediator? Jego głównym zadaniem jest ułatwianie komunikacji między Tobą a drugą stroną sporu. Dzięki profesjonalizmowi i umiejętnościom, mediator pomoże Ci wyrazić swoje potrzeby i zrozumieć perspektywę drugiej strony. Przez cały proces mediacji stworzy atmosferę sprzyjającą dialogowi i wspierającą negocjacje.

Wykorzystuję różne techniki mediacji, aby znaleźć optymalne rozwiązanie. Aktywnie słucham, zadaję pytania, stymuluję kreatywność i pomagam identyfikować wspólne obszary porozumienia. Moim głównym celem jest zapewnienie, aby obie strony były zadowolone z wyniku mediacji.

Mediacja prawnicza może dotyczyć różnych rodzajów sporów, takich jak sprawy rodzinne, cywilne, handlowe czy pracownicze. Dzięki elastyczności i skupieniu na współpracy, mediacja jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego postępowania sądowego.

Zachowuję pełną poufność i respektuję Twoją autonomię. Informacje ujawnione podczas mediacji są chronione i nie mogą być wykorzystane w przyszłych postępowaniach sądowych. Ty kontrolujesz wynik procesu, ponieważ to Ty podejmujesz decyzje dotyczące treści i warunków porozumienia.

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby skorzystać z usług mediacji prawnej. Daj mi szansę pomóc Ci znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie bez długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.