Informator

Sądy

Właściwość sądu do rozpoznania danej sprawy zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj sprawy, wartość roszczenia, czy też miejsce położenia rzeczy. Poniżej przedstawiam spis sądów właściwych dla mieszkańców naszej gminy w najczęściej występujących sprawach:

W sprawach cywilnych, w których wartość sporu nie przekracza kwoty 75.000 zł:

  • Sąd Rejonowy w Trzebnicy, I Wydział Cywilny, ul. Parkowa 4, 55-100 Trzebnica

W sprawach cywilnych, w których wartość sporu przekracza 75.000 zł:

  • Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław