Zawód radcy prawnego

Przez ostatnie lata wielokrotnie spotkałem się wśród klientów z problemem w rozróżnieniu poszczególnych zawodów prawniczych oraz w szczególności kompetencji i roli jakie w systemie prawnym odgrywają…

O mnie

Szanowni Państwo, pochodzę ze Żmigrodu i ze Żmigrodem postanowiłem związać swoje dorosłe życie, zarówno prywatne jak i zawodowe….