Tajemnica zawodowa

Jedną z nadrzędnych i fundamentalnych zasad zawodu radcy prawnego jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Każdy radca prawny, chcąc wykonywać swój zawód, musiał złożyć uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązał się między innymi “zachować tajemnicę zawodową”. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej polega na zachowaniu w tajemnicy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy […]

Ubezpieczenie OC

Każdy radca prawny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.  Wysokość podstawowej sumy ubezpieczenia dla każdego zdarzenia wynosi obecnie 100.000 euro, czyli ponad 400.000 złotych. Powyższe daje pewność jego klientom, że w razie błędów w prowadzeniu spraw, w wyniku których klient przegra swoją sprawę, ma on prawo do uzyskania stosownego odszkodowania od ubezpieczyciela.