Każdy radca prawny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.  Wysokość podstawowej sumy ubezpieczenia dla każdego zdarzenia wynosi obecnie 100.000 euro, czyli ponad 400.000 złotych.

Powyższe daje pewność jego klientom, że w razie błędów w prowadzeniu spraw, w wyniku których klient przegra swoją sprawę, ma on prawo do uzyskania stosownego odszkodowania od ubezpieczyciela.