Przez ostatnie lata wielokrotnie spotkałem się wśród klientów z problemem w rozróżnieniu poszczególnych zawodów prawniczych oraz w szczególności kompetencji i roli jakie w systemie prawnym odgrywają…